polymer itum

Битум 45-80/65 и 25-55/55 са висок клас полимермодифицирани битумни продукти, които покриват Европейските норми. ПМБ 45-80/65 и 25-55/55 могат да се използват в различни асфалтови смеси, за да подобрят голяма част от характеристиките на асфалта.

Подобренията на асфалтовата смес след използване на полимермодифицирани битуми са:

  • Подобрена устойчивост към постоянна деформация(коловози) поради повишен вискозитет и еластичност
  • Устойчивост на напукване и нагъване поради повишената гъвкавост, която позволява на асфалта да поема механични и термични напрежения
  • Подобрена адхезия между битумната смес и добавките
  • Подобрена устойчивост на ниски температури поради подобрената гъвкавост през различни температурни амплитуди.
polymer itum-1
polymer itum-2
polymer itum-3